Schrijvers & Schrijfsels

Onder Schrijvers & Schrijfsels bieden we de deelnemers aan onze bijeenkomsten een podium om zichzelf en hun verhalen, gedichten, blogs, columns en ander schrijfwerk voor het voetlicht te brengen.

Veel leesplezier!

NB: de teksten zijn niet geredigeerd, maar worden geplaatst zoals deze door de schrijvers zijn aangeleverd. Teksten die eerder gepubliceerd zijn worden niet op onze website opgenomen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone